Kvalifikovani zaposleni

Naši zaposleni pored iskustva poseduju i kvalifikacije za obavljanje posla sudskog tumača.

Konsultacije

Ukoliko imate neke nedoumice, da li Vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača ili bez možete se konsultovati.

100% Zadovoljni

Korišćenjem naših usluga bićete 100% zadovolji. Nudimo stručnost, tačnost u prevodu kao i poštovanje rokova.

SSudski tumač za španski, Beograd

Tražite sudskog tumača za španski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Španski jezik pripada romanskoj grupi jezika, kojoj pripadaju i italijanski,francuski, portugalski i rumunski jezik. Kao i svi jezici romanske grupe,nastao je od vulgarnog latinskog, uz uticaje baskijskog na severu i arapskog na jugu Pirinejskog poluostrva. Nastao je u jugozapadnoj Evropi, na Pirinejskom poluostrvu, tada poznatom kao Iberija. Krajem VI veka p.n.e. Iberi,koji su bili prvi stanovnici regiona, počeli su da se mešaju sa Keltima , nomadskim i ratničkim plemenima koji se naseljavaju na područje današnje Galicije u VII veku p.n.e. Te dve grupe formiraju jedan narod, nazvan Keltiberi i razvijaju jezik koji je jedna vrsta keltskog, ali ipak razdvojenog, zavisno od plemena i područja gde se govori. Tako da se do dolaska Rimljana ,koji započinju osvajanje Pirinejskog poluostrva 218. p.n.e. još se može govoriti o jednoj lingvističkoj formi.

Kontakt

CCENE

Sudski tumač za španski - cene

*cena se formira u odnosu na količinu materijala za prevođenje.

Pod rimskom vlašću Pirinejsko poluostrvo dobija ime Hispanija. Stanovnici dolaze u kontakt sa rimskim trgovcima, vojnicima i državnim službenicima i na taj način uče latinski. Kako klasični latinski, jezik obrazovanih, u celom rimskom carstvu počinje da se meša sa jezikom starosedelaca; u ovom slučaju, Kelta i Ibera, pri čemu nastaje novi jezik nazvan Vulgarni latinski koji koristi osnovni model klasičnog latinskog, ali se i dalje poprilično služi rečima iz jezika autohtonog stanovništva. Latinski ostaje jezik uprave i kulture sve do 711. godine kada veći deo poluostrva osvajaju Mavri (Arapi sa severa Afrike). Arapski je nakon latinskog imao najviše uticaja na razvoj španskog jezika. 1492. Godine, Hrišćanska kraljevstva sa severa preuzimaju vojnu i političku inicijativu i kontrolu nad poluostrvom, te se veliki broj hrišćanskog stanovništva naseljava na isto, i tada se vulgarni latinski vraća kao dominantan jezik. Početak razvoja standardizovanog španskog jezika koji u osnovi ima kastiljanski dijalekt počinje 1200. godine, naredbom kralja Kastilje Alfonsa X-og, da jezikoslovci prevedu Bibliju, kao i dela iz astronomije, istorije i prava. Dominаcijа kаstiljаnskog dijаlekta nаstаvila je dа rаste kаko je kаtoličkа krаljevinа preuzimala veći deo Špаnije. Izаbelа i Ferdinаnd proglasili su špаnski kаstiljаnski zvаničnim dijаlektom. Ubrzo nаkon togа pojаvilа su se književna dela nа kаstiljаnskom jeziku, dela su pomoglа stаndаrdizaciji špаnskog jezikа.

Sudski tumač za španski jezik - Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za španski jezik:

  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na španski sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa španskog na srpski sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa španskog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na španski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na španski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa španskog na srpski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa španskog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na španski sa overom
  • Usmeno tumačenje

Sudski prevodilac za španski jezik

Tražite sudskog prevodioca za španski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Mi nudimo kvalitetne usluge prevoda