SUDSKI TUMAČ I AGENCIJA ZA PREVOĐENJE, BEOGRAD

Sudski tumač tj. prevodilačka agencija Vavilon Prevodi se bavi procesom prevođenja sa overom od strane sudskog tumača/prevodioca za određeni jezik. To je jedna od tri aktivnosti kojom se bavimo kako bismo našim dragim klijentima izašli u susret (pored prevođenja i lekturisanja).

Prema zakonu naše poslovne politike, prevodilačka agencija Vavilon Prevodi pruža usluge prevođenja sa overom sudskog tumača/prevodioca, kako fizičkim tako i pravnim licima, bilo da je u pitanju opšta ili uskostručna dokumentacija. Sudski tumač, tj. prevodilačka agencija “Vavilon prevodi” je okružena timom vrsnih prevodilaca koji podjednako profesionalno vole da prevode sve tipove dokumenata.

sudski tumaci
Brzo i Povoljno. Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

TTražite sudskog tumača?

Šta je sudski tumač tj. sudski prevodilac?

Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu. Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi itd.).

Validnost prevoda sa overom:
Validnost obrađenog dokumenta ostvaruje se, pored pečata i potpisa (za koje je zadužen sudski tumač), i povezivanjem originala ili overene kopije sa prevodom pomoću jemstvenika, u skladu sa propisima Republike Srbije. U zavisnosti od države u koju se šalje, dokument ponekad mora imati i haški apostil. Haški Apostil je pečat nadovere koji se stavlja pre ili posle procesa prevođenja za zemlje sa kojima Republika Srbija nema potpisan Međunarodni sporazum. Informacije o tome da li dokument klijenta treba imati pre ili posle procesa prevođenja apostil pečat, klijent može dobiti kontaktiranjem na broj 011/655-3724 (Beograd – Bulevar Nikole Tesle 42-a), ili suda iz grada odakle je klijent. Takođe, kako bi agencija obezbedila potpunu zakonsku validnost dokumentacije, naručilac treba da dostavi u agenciju original dokumenta koji prevodi ili overenu kopiju, kako bi se dokumenta uvezala i pripremila za slanje.