Sudski tumač za ruski jezik

Tražite sudskog tumača za ruski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Sudski tumač za ruski jezik (Vavilon prevodi) – Ruski jezik pripada indoevropskim jezicima tj.  istočnoj grupi slovenskih jezika. Oko 160 miliona ljudi koji govore ruskim kao maternjim jezikom – ruski jezik zauzima 7.mestu u svetu. 1999.godine ruski jezik je proglašen kao jedan od najuticajnijih jezika sveta. Smatra se da se još od vremena pre Hrista iz indoevropskih jezika izdvojio protoslovenski jezik, koji se kasnije oblikovao u praslovenski iz koga su potekle tri podgrupe slovenskih jezika – istočna, zapadna i južna podgrupa. Otprilike između 2. i 1. milenijuma p.n.e. od indoevropskih jezika se izdvaja protoslovenski dijalekat, koji tokom 1. milenijuma prelazi u praslovenski jezik. Iz osnove istočnoslovenskog (staroruskog jezika) u 14. i 15. veku nastali su savremeni ruski, ukrajinski i beloruski jezik. U 16. i 17. veku nastali su severno / južnoruski dijalekti sa hibridnim srednjeruskim između njih.

Sudski tumač za ruski – cene

Cene prevoda su od 1000 – 1400 RSD

*cena se formira u odnosu na količinu materijala za prevođenje.

Ruskim jezikom se govori u mnogim državama koje su nekada bile članice Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, te na području Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Izraela. Zahvaljujući popualarnosti Rusije, u svetu je postao trend da ne samo da se uči ovaj jezik kao strani, već i sve veći broj ljudi iz mnogih zemalja teži da se zaposli na području ove, ekonomski izuzetno uspešne zemlje, ali je i veliki broj kompanija iz celog sveta koje ostvaruju saradnju sa ruskim kompanijama.

Ruski jezik se piše ćiriličnim pismom koje se sastoji od 33 slova.

Sudski tumač za ruski jezik – Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za ruski  jezik:

  • Sudski tumač za ruski jezikPrevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na ruski sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa ruskog  na srpski sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa ruskog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog  jezika na ruski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na ruski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa ruskog  na srpski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa ruskog  na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog  jezika na ruski sa overom
  • Usmeno tumačenje

Tražite sudskog prevodioca za ruski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila