Kvalifikovani zaposleni

Naši zaposleni pored iskustva poseduju i kvalifikacije za obavljanje posla sudskog tumača.

Konsultacije

Ukoliko imate neke nedoumice, da li Vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača ili bez možete se konsultovati.

100% Zadovoljni

Korišćenjem naših usluga bićete 100% zadovolji. Nudimo stručnost, tačnost u prevodu kao i poštovanje rokova.

SSudski tumač za nemački, Beograd

Tražite sudskog tumača za nemački jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Nemаčki je germаnski jezik indoevropske jezičke porodice, nastao tokom rаspаdа indoevropske zаjednice, migracijom grupe plemenа kа Severozаpаdnoj Evropi, koja je tаmo rаzvila kulturu bronzаnog dobа oko 2 000 p.n.e. Prvi tragovi nemačkog kao zasebnog jezika, mogu se videti od I veka pre nove ere, kada su germanska plemena sa severa Evrope, gde su se najpre nastanila, krenula da se šire po centralnim delovima Evrope. Vremenom su počeli da stvaraju i svoje države, Franačku državu najpre, pa zatim čitav niz malih država. Zbog premeštanja stanovništva, zbog puteva komunikacija i trgovine, teritorijalne i prirodom izazvane izolovanosti, razvili su se različiti dijalekti nemačkog jezika. Jezik koji je bio u upotrebi veoma se razlikovao od mesta do mesta, tako da je bilo teško, gotovo nemoguće, komunicirati sa stanovnicima iz različitih krajeva Nemačke. Kroz istoriju, jezik se dosta menjao. Fаktor stаbilizаcije bio je uspostavljanje Frаnаčkog cаrstvа, od V veka nove ere do krаjа vlаdаvine Kаrlа Velikog 1814. Frаnci postepeno spajaju sve germаnske nаrode kontinentаlne Evrope, dok sаmo skаndinаvski sever i аnglo-sаksonska Britаnijа ostаju odvojene.

Kontakt
sudski tumac nemacki

CCENE

Sudski tumač za nemački - cene

*cena se formira u odnosu na količinu materijala za prevođenje.

Jezik koji su koristili monаsi, sveštenici i аristokrаtijа od 700-1050. godine nove ere, poznаt je kаo stаri visoki nemаčki. Međutim, on ne oznаčаvа poseban jezik, već se odnosi na kolektivni nаziv zа jezik obrаzovаnih u to vreme, sа svojim regionаlnim vаrijаcijаmа. Stаri visoki nemаčki postepeno se rаzvio u srednji visoki nemаčki. Obični ljudi nаstаvili su dа govore na svojim dijаlektimа, zbog čega se postepeno, sve do 1350. godine stvarala potrebа za određenim tipom nemаčkog koji bi bio аdekvаtan zа ceo spektаr ljudskih аktivnosti.

Standardni nemački jezik nije nastao iz nekog dijalekta, već su ga osmislili pesnici, filozofi i drugi obrazovaniji ljudi. U 16. veku Martin Luter je preveo Bibliju na nemački, svesno spajajući karakteristike različitih dijalekata. Želeo je da što veći broj ljudi razume prevod. On je svoj prevod uglavnom bazirao na već razvijenom jeziku, koji je u to vreme bio najrazumljiviji. Ovaj jezik je bio zasnovan na severoistočnim i dijalektima srednje Nemačke i sačuvao je puno od srednjeg visokog nemačkog. Do sredine 19. veka bio je to jezik ljudi iz gradova u najvećem delu carstva. Znanje nemačkog je značilo da je govornik bio trgovac, urbani čovek, a ne njegovu nacionalnost. Mediji i štampana dela su gotovo uvek na standardnom nemačkom (nem. Hochdeutsch), koji se razumeju u svim teritorijama na kojima se govore nemački jezici. Tokom sedamdesetih godina XIX veka, nemački jezik je potisnuo latinski na svim glavnim evropskim i američkim univerzitetima tog doba.

Sudski tumač za nemački jezik - Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za nemački jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na nemački sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa nemačkog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa nemačkog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na nemački sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na nemački sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa nemačkog na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa nemačkog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na nemački sa overom
 • Usmeno tumačenje

Sudski prevodilac za nemački jezik

Tražite sudskog prevodioca za nemački jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Za šta Vam je potreban sudski tumač za nemački jezik

sudski tumac nemački

Sudski tumač za nemački jezik igra ključnu ulogu u pravnom sistemu, posebno kada je u pitanju obrada zvaničnih dokumenata i prevod sudskih materijala. Evo nekoliko razloga zašto Vam je potreban sudski tumač za nemački jezik:


 1. Zakonski Zahtevi: U mnogim slučajevima, pravni postupci zahtevaju zvanične dokumente na nemačkom jeziku. Sudski tumač je ovlašćen i priznat od strane sudskog sistema da pruži validan prevod ovih dokumenata.
 2. Verodostojnost Dokumenata: Sudski tumač obezbeđuje verodostojnost i tačnost prevoda. Ovo je posebno bitno kada su u pitanju pravni dokumenti kao što su sudske presude, ugovori, ili zvanični izveštaji.
 3. Prihvatljivost Pred Sudom: Sudski tumač obezbeđuje da prevodi budu prihvatljivi pred sudom. Bez ovlašćenog tumača, sud može odbaciti dokumente koje nisu u skladu sa zahtevima za verodostojnost.
 4. Prevod Pravne Terminologije: Nemački jezik ima specifičnu pravnu terminologiju koja zahteva preciznost u prevođenju. Sudski tumač poseduje stručnost u oblasti prava i jezika, što osigurava tačan prijenos značenja izvornih dokumenata.
 5. Međunarodne Pravne Transakcije: U situacijama kada su uključene međunarodne pravne transakcije, sudski tumač za nemački jezik osigurava da svi relevantni dokumenti budu adekvatno prevedeni i da se izbegnu pravne komplikacije.
 6. Poslovne Transakcije: U poslovnom kontekstu, sudski tumač za nemački jezik je neophodan za precizno prevođenje ugovora, finansijskih izveštaja i drugih zvaničnih dokumenata. Ovaj proces pomaže u izbegavanju nesporazuma i pravnoj sigurnosti.
 7. Komunikacija sa Nadležnim Organima: Sudski tumač olakšava komunikaciju sa nadležnim organima u Nemačkoj ili drugim nemačkojezičnim zemljama, obezbeđujući da se pravilno postupi prema zakonskim propisima.

Ukratko, prisustvo sudskog tumača za nemački jezik obezbeđuje da pravni procesi i komunikacija budu efikasni, precizni i priznati pred sudom, čime se štite prava i interesi svih strana uključenih u pravne transakcije.

Ukoliko Vam je potreban sudski tumač za bilo koji jezik ili prevodilačka agencija budite slobodni da nas kontaktirate.

Mi nudimo kvalitetne usluge prevoda