Kvalifikovani zaposleni

Naši zaposleni pored iskustva poseduju i kvalifikacije za obavljanje posla sudskog tumača.

Konsultacije

Ukoliko imate neke nedoumice, da li Vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača ili bez možete se konsultovati.

100% Zadovoljni

Korišćenjem naših usluga bićete 100% zadovolji. Nudimo stručnost, tačnost u prevodu kao i poštovanje rokova.

SSudski tumač za grčki, Beograd

Tražite sudskog tumača za grčki jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Grčki jezik spada u grupu indoevropskih jezika i o nastanku samog jezika ima mnogo naučnih teza i teorija. Jedna od njih govori da je grčki nastao migracijom protogrčkog stanovništva u današnju Grčku (3200 i 1900 god. p.n.e.). Druga pak smatra da je jezik evoluirao iz ranog indo – evropskog.

Prvo poznato pismo grčkog jezika je linearno B pismo, koje je po prirodi slogovnik i koje je korišćeno u arhaičnom mikenskom dijalektu. Ovo pismo nije bilo dešifrovano sve do 1953.god. Nakon pada mikenske civilizacije pisanje ili nije postojalo ili su svi zapisi uništeni. U arhaičnom i klasičnom periodu postojala su tri dijalekta grčkog jezika: seolski, jonski i dorski (naziv je po imenima tri glavna plemena tadašnjeg doba). Homerovi Ilijada i Odiseja su pisani vrstom književnog jonskog dijalekta te je jonski postao primarni književni jezik sve do uspona Atine u kasnom V veku. Dorski je bio standardni jezik za lirsku poeziju. Subdijalekt jonskog jezika bio je Atički grčki, i bio je vekovima jezik Atine. Većina klasične grčke književnosti koja nam je dostupna pisana je atičkim grčkim (Na pr. dela Platona i Aristotela). Kolonizacijom Grka od Male Azije do Egipta, i od Gibraltara do Srednjeg istoka, i grčki se razvijao u različite dijalekte. Aleksandar Makedonski je uticao na stvaranje i ujedinjavanje ovih dijalekata u jedan kako bi njegova vojska lakše komunicirala. Ovaj jedinstveni oblik zvao se Kini (гр. Κοινή [Ki’ni – Koi’ne]). Ovim jezikom je napisan prvi prevod Novog Zaveta sa aramejskog jezika. Dalje evolutivno razvijanje grčki jezik ima i tokom Helenskog perioda (323 p.n.e. – 281 p.n.e.), zatim i tokom Rimskog carstva. Nakon pada samog carstva, grčki je nastavio da se koristi kao zvanični jezik Istočnog Rimskog carstva, sve do pada Carigrada u Turske ruke. Tokom Otomanskog carstva grčki se mnogo menja u pisanom i govornom obliku i biva potisnut. Iz svih osnova napomenutih gore nastao je savremeni grčki jezik današnjice. On ima dva oblika: jedan je veštački ili konzervativni , a drugi je narodni koji je i danas zvanični jezik Grčke.

Kontakt

CCENE

Sudski tumač za grčki - cene

*cena se formira u odnosu na količinu materijala za prevođenje.

Sudski tumač za grčki jezik - Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za grčki jezik:

  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na grčki sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa grčkog na srpski sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sagrčkog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na grčki sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na grčki sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa grčkog na srpski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa grčkog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na grčki sa overom
  • Usmeno tumačenje

Sudski prevodilac za grčki jezik

Tražite sudskog prevodioca za grčki jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Mi nudimo kvalitetne usluge prevoda