Kvalifikovani zaposleni

Naši zaposleni pored iskustva poseduju i kvalifikacije za obavljanje posla sudskog tumača.

Konsultacije

Ukoliko imate neke nedoumice, da li Vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača ili bez možete se konsultovati.

100% Zadovoljni

Korišćenjem naših usluga bićete 100% zadovolji. Nudimo stručnost, tačnost u prevodu kao i poštovanje rokova.

Sudski tumač za engleski, Beograd

Tražite sudskog tumača za engleski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Sudski tumač za engleski jezik (Vavilon prevodi) – Engleski jezik je zapadnogermanski jezik koji potiče od jezičkog nasleđa koje su u prvoj polovini prvog milenijuma u Britaniju doneli germanski doseljenici iz raznih delova severozapadne Nemačke (Frizijci, Angli, Sasi, Juti). U razvoju engleskog jezika postoje tri osnovna istorijska perioda: staroengleski, srednjeengleski, i moderni engleski. Prvobitni germanski jezik je poprimio uticaje kako doseljenika iz raznih delova severozapadne Nemačke, tako i uticaje dva talasa invazije (kolonizacijom od strane govornika jezika skandinavske grane germanske porodice u 8. i 9. veku, i dolaskom Normana u 11. veku).

Kontakt
sudski tumac engleski

CENE

Sudski tumač za engleski - cene

*cena se formira u odnosu na količinu materijala za prevođenje.

Kohabitacija sa Skandinavcima uslovila je značajno gramatičko pojednostavljivanje i leksičko obogaćivanje anglofrizijskog jezgra engleskog. Ovaj prvobitni staroengleski jezik govorio se od V do kraja XI veka. Nakon normanskog osvajanja 1066. godine, engleski je pod velikim uticajem normanskog, i preko njega, latinskog jezika. Promene u jeziku su prvo nastale u govoru i korespondenciji plemstva i crkve, u politici, i državnom uređenju, zatim u obrazovanju, književnosti i umetnosti, a potom i u jeziku običnog naroda. Visoko flektivni staroengleski polako gubi nastavke, a promene su prožele kako gramatičku strukturu, tako i semantičku. Srednjeengleski jezik se govorio od XI do kraja XV veka. Najpoznatiji pisac ovog perioda je Džefri Čoser (Kenterberijske priče). Savremeni engleski jezik se formira u 16. veku, i u ranoj fazi naziva se i elizabetanskim engleskim. Dela Vilijema šekspira napisana su na ranom modernom engleskom. Na standardizaciju jezika veliki uticaj je imalo objavljivanje rečnika engleskog jezika Semjuela Džonsona 1755. godine. Kako je britanska imperija povećavala intenzitet kontakata sa drugim narodima, sve više pozajmljenica iz drugih jezika je postalo deo engleskog jezika. Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi raspolaže vrsnim sudskim tumačima / prevodiocima za engleski jezik opšte i uskostručne dokumentacije.

Sudski tumač za engleski jezik - Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za engleski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na engleski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa engleskog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa engleskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na engleski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na engleski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa engleskog na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa engleskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na engleski sa overom
 • Usmeno tumačenje

Sudski prevodilac za engleski jezik

Tražite sudskog prevodioca za engleski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Za šta Vam je potreban sudski tumač za engleski jezik

sudski tumac engleski

Sudski tumač za engleski jezik ima ključnu ulogu u raznim pravnim situacijama i zvaničnim postupcima. Evo nekoliko razloga zašto može biti neophodno angažovati sudskog tumača za engleski jezik:


 1. Zakonski Zahtevi: U mnogim pravnim sistemima, zahteva se prisustvo sudskog tumača za prevođenje dokumenata i izjava na sudu. Ovo osigurava tačnost i pravilno tumačenje pravnih materijala.
 2. Međunarodne Pravne Transakcije: U poslovnom svetu, često se susrećemo sa međunarodnim transakcijama i ugovorima. Kada se dokumenti pripremaju ili pregovaraju na engleskom jeziku, sudski tumač je neophodan kako bi se osigurala preciznost i međunarodna pravna valjanost.
 3. Imigracija: Zahtevi za vize, boravišne dozvole i drugi imigracioni dokumenti često zahtevaju overeni prevod od strane sudskog tumača. Ovo je ključno kako bi se osiguralo da nadležni organi pravilno razumeju i procene podnete dokumente.
 4. Pravne Odluke i Isprave: Kada je reč o pravnim odlukama, sudske presude, ili izdavanju pravnih isprava na engleskom jeziku, sudski tumač je potreban kako bi se obezbedila pravilna interpretacija i primena prava.
 5. Notarski Postupci: Sudski tumači igraju ključnu ulogu u notarskim postupcima. Kada se overeni prevod zahteva u kombinaciji sa notarskom potvrdom, to pruža dodatnu pravnu sigurnost.
 6. Odnosi sa Stranim Državama: U slučajevima kada se dokumenti šalju ili koriste u odnosima sa stranim državama, sudski tumač osigurava da prevod bude tačan i u skladu sa zakonima i pravilima te države.
 7. Pravni Saveti i Komunikacija: Kada osoba ne govori engleski kao maternji jezik, sudski tumač može poslužiti kao most u pravnoj komunikaciji, pružajući precizne prevode i pomažući u pravnom savetovanju.

Angažovanje sudskog tumača za engleski jezik nije samo pravni zahtev u mnogim situacijama, već i ključna mera koja osigurava integritet i pravnu valjanost dokumenata i informacija.

Ukoliko Vam je potreban sudski tumač za bilo koji jezik ili prevodilačka agencija budite slobodni da nas kontaktirate.

Mi nudimo kvalitetne usluge prevoda