Sudski tumač za poljski jezik

Tražite sudskog tumača za poljski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Poljski jezik, zajedno sa češkim, slovačkim, pomeranskim, donjo / gornjolužičkim, i sa izumrlim polapskim jezikom spada u grupu zapadnoslovenskih, indoevropskih jezika. Poljski jezik je nastao od praindoevropskog jezika. Najveći uticaj na njegovo formiranje tokom istorije, imali su kako veliki / malopoljski dijalekti, tako i veliki broj drugih jezika. U periodu Rimske dominacije uticao je latinski, a od 12. veka i nemački jezik. Padom pod komunistički režim, vidljiv je i ruski uticaj u razvoju poljskog jezika. U 19. veku, kada Poljska obnavlja svoju nezavisnost jak je intenzitet razvoja i napredovanja kulturoloških, literarnih, nacionalnih svera poljske. Obogaćuje se poljski jezik, a na njegov razvoj danas može se videti najviše uticaj engleskog jezika. Kao pismo, poljski jezik ima latinicu.

Sudski tumač za poljski – cene

Cene prevoda su od 1300 – 1600 RSD

*cena se formira u odnosu na količinu materijala za prevođenje.

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za poljski jezik:

  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na poljski sa overomsudski tumač za poljski jezik
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa poljskog na srpski sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa poljskog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na poljski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na poljski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa poljskog na srpski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa poljskog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na poljski sa overom
  • Usmeno tumačenje

Tražite sudskog prevodioca za poljski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila