Sudski tumač za mađarski jezik

Tražite sudskog tumača za mađarski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Mađarski jezik spada u grupu ugro-finskih uralskih jezika. Razvoj samog jezika se ogleda kroz sliku istorijskog razvoja same Mađarske države. Današnja teritorija Mađarske je u starom veku bila rimska provincija zvana Panonija. U 4. veku su je naselili Huni pod vođstvom Atile, biča Božijeg. Zatim ovo područje naseljavaju germanska plemena. Nakon njih dolaze Avari pa Ugri. Ugri, današnji Mađari, Panoniju su naselili krajem 9. veka i tada se formira država Mađara na čelu sa vođom Arpadom.

Sudski tumač za mađarski – cene

Cene prevoda su od 1200 – 1500 RSD

*cena se formira u odnosu na količinu materijala za prevođenje.

Mađari su primili hrišćanstvo 1000. godine, a  Arpadov naslednik Stefan I Mađarski se krunisao za kralja. U periodu od 1000-1301. godine Ugarskom su vladali Arpadovići, nakon čega pada pod strani uticaj. Presudna je bila Mohačka bitka 1526. godine, gde Mađari pretrpljuju poraz od strane Turaka i jedan deo pada pod Osmanlijsko carstvo, a drugi ulazi u Habsburšku monarhiju. U periodu reformacije, Mađari prilaze luteranstvu i klavinizmu. U ovom periodu značajno je bilo sporazumevanje na latinskom i nemačkom jeziku. Pod velikim pritiskom na Beč od strane Mađara, osnovana je državna zajednica Austro-Ugarska 1867. godine. To je bilo povoljno da se mađarski, kao službeni jezik formiran 1820. godine, širi i razvija među stanovništvom. Granica između Austrije i Ugarske je išla rekom Lajtom. U Prvom svetskom ratu (1914-1918.godine) Austro-Ugarska bila je članica Sila osovine zajedno sa Nemačkom i Italijom. Kada je Austro-Ugarska izgubila rat, država se podelila na Austriju i Mađarsku, a preostali delovi su ušli u sastav Rumunije, Čehoslovačke i Jugoslavije. U Drugom svetskom ratu (1939-1945. godine) Mađarska je bila na strani Trojnog saveza. U sastav Mađarske ušli su Bačka i Međumurje. U periodu od 1945-1989. godine je bila pod sovjetskim uticajem. Bila je članica Varšavskog ugovora. Do antikomunističke i antisovjetske pobune, pod nazivom.. Mađarska revolucija, je došlo 1956. godine. Pobuna je zatim ugušena ugušena, a  1989. godine promenila je ime Narodna Republika Mađarska u Republika Mađarska. Mađarska je članica EU od 1.maja 2004. godine.

Mađarski jezik je kompleksan jezik za učenje, ima veliki broj padeža, specifične oblike imenice itd. Stada u aglutinativne jezike. U mađarskom školstvu se ni ne koriste padeži već drugi sistemi analize jezika. Takođe, Mađarski ima puno zajedničkih reči sa srpskim jezikom, a mnoge reči su obe zemlje preuzele iz turskog i nemačkog jezika.

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za mađarski jezik:

  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na mađarski sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa mađarskog na srpski sa overomsudski tumač za mađarski jezik
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa mađarskog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na mađarski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na mađarski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa mađarskog  na srpski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa mađarskog  na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na mađarski sa overom
  • Usmeno tumačenje

Tražite sudskog prevodioca za mađarski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila