Sudski tumač za francuski jezik

Tražite sudskog tumača za francuski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Francuski jezik spada u grupu indoevropskih jezika. Smatra se da je prvi tekst napisan na protofrancuskom iz 842. godine “Zakletve iz Strazbura”. 1539. godine, Kralj Fransoa I naređuje da se francuski jezik koristi kao zvanični jezik administracije i dvora u Francuskoj. Veliki udeo u unapređivanju istorije francuskog jezika imao je i Kardinal Rišelje, osnivanjem Francuske akademije koja se bavila “unapređenjem i zaštitom francuskog jezika”. Od 17. veka francuski jezik je postao primarni za plemiće prvo centralne, a zatim u 18 i 19. veku i istočne Evrope. Ovo je period Francuske kao kolonijalne sile, i vreme kada se francuski jezik širi van granica Evrope. U 18. veku francuski jezik postaje dominantni jezik međunarodnih odnosa i diplomatije. Porastom moći SAD-a i Velike Britanije u 19 i 20. veku, engleski jezik preuzima titulu prvaka u diplomatiji.

Sudski tumač za engleski – cene

Cene prevoda su od 1200 – 1500 RSD

*cena se formira u odnosu na količinu materijala za prevođenje.

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za francuski jezik:

  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na francuski sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa francuskog na srpski sa overomsudski tumač za francuski jezik
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa francuskog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na francuski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na francuski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa francuskog  na srpski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa francuskog  na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na francuski sa overom
  • Usmeno tumačenje

Tražite sudskog prevodioca za francuski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila