Prevodilac za švedski jezik

Prevodilac za švedski jezik (Vavilon prevodi) – Švedski jezik je nastao je od staronordijskog jezika, pa pripada grupi germanskih indoevropskih jezika. Ranije se ovaj jezik nazivao i runskim švedskim, zbog runskog pisma, ali danas je u upotrebi švedski latinični alfabet. Iako je jezik poznat još iz VIII veka, do standardizacije je došlo tek u XX veku. Broj govornika koji svakodnevno komuniciraju ovim jezikom procenjuje se na oko 9 miliona ljudi, s toga ovaj jezik zauzima 78. mesto u svetu. Švedski jezik ima dva roda (zajednički i neutralni, švedski uter i neuter) i dva padeža (nominativ i genitiv). Postoji 5 tipova deklinacija. Karakteristična je upotreba melodijskog akcenta koji je nestao iz većine indoevropskih jezika. Takođe, švedski jezik je najbliži danskom i norveškom jeziku i njihovi govornici se lako međusobno razumeju. Pisana pravila švedskog jezika potiču od nekadašnjeg izgovora reči, pa današnji izgovor nije u skladu sa pisanom rečju. Švedski jezik je pretrpeo najveće uticaje od niskonemačkog, engleskog i francuskog jezika.

Istorijski, švedski jezik je jedan od potomaka staronordijskog jezika, i to njegove istočne podvarijante. Nekad se srednjovekovni švedski nazivao runski švedski, jer je pisan runskim pismom. Švedski jezik je službeni u: Švedskoj, Finskoj, Evropskoj uniji i Nordijskom savetu. Reguliše ga Švedski jezički savet i Kancelarija za švedski pri istraživačkom institutu za jezike Finske. Pismo ovog jezika je švedski alfabet.

Prva knjiga na švedskom jeziku odštampana je 1495.godine. Savremeni švedski jezik je nastao kada je prevedena Biblija, pod naredbom kralja Gustava Vase 1541.godine, a u XX veku je formalno uspostavljena standardizacija jezika. Tradicionalno ima 6 dijalekata, a u savremenom jeziku se poznaje preko 100 dijalekata koji se razlikuju od standardnog švedskog jezika, koji se temelji na izgovoru Štokholma.

Prevodilac za švedski jezik – Usluge naših prevodilaca za švedski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na švedskiPrevodilac za švedski jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa švedskog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa švedskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na švedski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na švedski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa švedskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa švedskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na švedski
 • Simultano prevođenje
 • Konsekutivno prevođenje
 • Lektura