Prevodilac za rumunski jezik

Prevodilac za rumunski jezik (Vavilon prevodi) – Rumunski jezik je istočnoromanski jezik koji se govori u Rumuniji i Republici Moldaviji. Pored latinskog i dačkog jezika iz kojih je nastao, na rumunski su uticali i brojni drugi jezici (mađarski, ukrajinski, grčki, srpski, bugarski, ruski, makedonski, nemački i trački). Najjači uticaj na njegovo formiranje imao je crkvenoslovenski jezik, tako da se još od srednjeg veka na teritoriji Transilvanije, Vlaške i Moldavije formirao jedan jezik, koji je imao razne denominacije, latinsku osnovu i ćirilično pismo. Rumunski jezik je romanski jezik i pripada italskoj grani indoevropskih jezika zajedno s iitalijanskim, francuskim, španskim i rumunskim jezikom. Međutim, rumunskom jeziku su najbliži drugi balkanski romanski jezici poput aromunskog, meglenskog i istrorumunskog jezika.

Nastao od latinskog jezika, najveću sličnost sa jezicima iz iste grupe rumunski ima sa italijanskiom jeziikom, iako nedovoljno da bi se njihovi govornici dobro razumeli. Takođe, postoje leksičke sličnosti i sa francuskim, portugalskim, španskim i ostalim jezicima iz iste grupe. 1993. Rumunska Akademija je odlučila da vrati pravopisna pravila na ona pre 1953. pod izgovorom da su ova kasnija bila nametnuta od strane komunista.

Zbog svog geografskog položaja, odnosno svoje izolovanosti, rumunski jezik se prvi otcepio od ostalih govora ovog tipa, i sve do modernog doba nije dolazio u kontakt sa ostalim romanskim jezicima. Zbog tog odsustva uticaja drugih romanskih jezika, kod rumunskog su najbolje očuvane te karakteristike vulgarnog latinskog jezika.

Rumunski jezik je maternji jezik za oko 24. miliona ljudi a sekundarni je jezik za oko 4 miliona ljudi, te shodno sa tim on zauzima 34 mesto u svetu. Službeni je jezik u Rumuniji, Moldaviji, Vojvodini (Srbija), u Evropskoj i Latinskoj Uniji. Reguliše ga Rumunska akademija, a pismo ovog jezika je latinica.

Prevodilac za rumunski jezik – Usluge naših prevodilaca za rumunski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na rumunski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa rumunskog na srpskiPrevodilac za rumunski jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa rumunskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na rumunski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na rumunski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa rumunskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa rumunskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na rumunski
 • Simultano prevođenje
 • Konsekutivno prevođenje
 • Lektura