Kvalifikovani zaposleni

Naši zaposleni pored iskustva poseduju i kvalifikacije za obavljanje posla prevodioca i sudskog tumača.

Konsultacije

Ukoliko imate neke nedoumice, da li Vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača ili bez možete se konsultovati.

100% Zadovoljni

Korišćenjem naših usluga bićete 100% zadovolji. Nudimo stručnost, tačnost u prevodu kao i poštovanje rokova.

PPrevodilac za poljski, Beograd

Tražite prevodioce za poljski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Prevodilac za poljski jezik (Vavilon prevodi) – Poljski jezik je zapadnoslovenski indoevropski jezik. Broj govornika koji svakodnevno koristi ovaj jezik, bilo da im je maternji ili ne, procenjuje se na oko 50 miliona ljudi, s toga, ovaj jezik zauzima 27. mesto na svetskoj listi. Ovaj jezik ima četiri dijalekta među kojima su: Slonski (śląski) dijalekat, Velikopoljski (wielkopolski) dijalekat, Malopoljski (małopolski) dijalekat, Mazoviecki (mazowiecki). Tokom razvoja, na njega su uticali drugi različiti jezici a danas se može videti najviše uticaj engleskog jezika na poljski.

Poljski jezik je nastao od praindoevropskog jezika. U najvažnije rane izmene spada indoevropska palatalizacija. Nekadašnje mekano k, kh, g, gh je u “satem” jezicim kao što je prabaltičkoslovenski, prešlo u s i z, dok je u “kentum” jezicima, kao što su latinski i germanski jezici prešlo u, w k i g. U praslovenskom jeziku svi zatvoreni slogovi su prešli u otvorene.

Pod rimskom vladavinom, dominantan je postao latinski jezik, zatim od XII veka nemački je imao veliki uticaj. Početak književnog poljskog jezika vezuje se za doba italijanske renesanse. U ratovima, Poljska gubi svoju nezavisnost i teritoriju, te su na jezik uticala različita politička dešavanja, a za književnost je opala zainteresovanost. Jedan od poslednjih uticaja imala je Rusija, kada je Poljska pala pod komunistički režim.

Tek kada je Poljska vratila nezavisnost u XIX veku, literature je počela ponovo da cveta, vraća se nacionalni identitet, kultura i razvija se jezik. Ubrzo Poljska postaje članica NATO-a, a zatim 2004.godine i Evropske Unije, čime poljski jezik postaje jedan od njihovih službenih jezika.
Poljski jezik je službeni jezik u : Poljskoj i Evropsko uniji a govori se i u: Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji, Ukrajini, Litvaniji, Belorusiji, Nemačkoj i drugde. Reguliše ga savet poljskog jezika a pismo mu je latinica (poljska varijanta).

Kontakt

CCENE

Prevodilac za poljski jezik – Usluge naših prevodilaca za poljski jezik:

*cena se formira u odnosu na količinu materijala za prevođenje.

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na poljski jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa poljskog na srpski jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa poljskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na poljski jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na poljski jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa poljskog na srpski jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa poljskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na poljski jezik
 • Simultano prevođenje
 • Konsekutivno prevođenje
 • Lektura – prevodilac za poljski jezik

Tražite prevodioca za poljski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Mi nudimo kvalitetne usluge prevoda