Kvalifikovani zaposleni

Naši zaposleni pored iskustva poseduju i kvalifikacije za obavljanje posla prevodioca i sudskog tumača.

Konsultacije

Ukoliko imate neke nedoumice, da li Vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača ili bez možete se konsultovati.

100% Zadovoljni

Korišćenjem naših usluga bićete 100% zadovolji. Nudimo stručnost, tačnost u prevodu kao i poštovanje rokova.

PPrevodilac za nemački, Beograd

Tražite prevodioce za nemački jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Prevodilac za nemački jezik (Vavilon prevodi) – Nemački jezik se ubraja u zapadnogermanske jezike koji su deo mnogo veće grupacije jezika poznate pod nazivom – indoevropska porodica jezika. Nemački jezik pripada porodici germanskih jezika, u koje se ubrajaju još i engleski, holandski, švedski, afrikans, danski, norveški i jidiš (jezik evropskih Jevreja, koji za osnovu ima nemački jezik, ali se u mnogome zasniva i na hebrejskom, kao i na pozajmicama iz drugih jezika). Nemački, kao i ostali germanski jezici, pripada porodici indoevropskih jezika, koje Nemci skromno nazivaju porodicom indogermanskih jezika. Nemački jezik spada u grupu najvećih svetskih jezika. Maternji je jezik za oko 15% Evropljana, što ga čini najviše korišćenim jezikom u Evropi, pre engleskog i francuskog. Treći je jezik po broju ljudi koji ga uče u školama, drugi po broju onih koji ga uče u Evropi, i treći je u SAD-u.

Zbog premeštanja stanovništva, zbog puteva komunikacija i trgovine (uglavnom reka), izolovanosti (visokih planina i nepreglednih šuma) razvili su se različiti dijalekti nemačkog jezika. Ovi dijalekti, ponekad međusobno i nerazumljivi, korišćeni su u Svetom Rimskom carstvu. Kako je Nemačka bila podeljena na mnogo država, jedino što je podsticalo standardizaciju nemačkog jezika je želja pisaca da ih što veći broj ljudi razume.

Standardni nemački jezik je zvanični jezik u Nemačkoj, Lihtenštajnu i Austriji. Jedan je od zvaničnih jezika u Švajcarskoj i Luksemburgu. Kao lokalni zvanični jezik je i u: Belgiji, Italiji, Danskoj i Poljskoj. Zbog migracije nemačkih stanovnika po Evropi i van nje, nemački je manjinski jezik i u Kanadi, Francuskoj, Rusiji, Kazahstanu, Tadžikistanu, Rumuniji, Togou, Kamerunu, SAD, Namibiji, Brazilu, Paragvaju, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Holandiji, Sloveniji, Ukrajini, Hrvatskoj, Moldaviji, Austriji, Letoniji, Estoniji i Litvaniji.
Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi raspolaže vrsnim prevodiocima za nemački jezik opšte i uskostručne dokumentacije.

Kontakt

CCENE

Prevodilac za nemački jezik – Usluge naših prevodilaca za nemački jezik:

*cena se formira u odnosu na količinu materijala za prevođenje.

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na nemački jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa nemačkog na srpski jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa nemačkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na nemački jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na nemački jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa nemačkog na srpski jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa nemačkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na nemački jezik
 • Simultano prevođenje
 • Konsekutivno prevođenje
 • Lektura – prevodilac za nemački jezik

Tražite prevodioca za nemački jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Mi nudimo kvalitetne usluge prevoda