Prevodilac za grčki jezik

Prevodilac za grčki jezik (Vavilon prevodi) – Grčki jezik je helenski indoevropski jezik, koji se već od XIV veka p.n.e. sreće u kritskim zapisima poznatim i kao Linearno B pismo. Jasna je i evidentna razlika između mikenskog grčkog i klasičnog ili antičkog grčkog a zatim i savremenog, kako u strukturi tako i u jezičkoj formi. Savremeni grčki jezik je živi jezik i jedan je od najbogatijih jezika današnjice sa fondom od preko šeststo hiljada reči. Neki stručnjaci iz oblasti nauke naglašavaju veliku sličnost između savremenog i hiljadama godina starijeg grčkog jezika. Jezik iz helenskog i vizantijskog perioda je mnogo bliži savremenom grčkom.

U periodu od 1834. do 1976. godine, vršen je veliki pritisak da se u zvaničnoj upotrebi koristi jezik katarevusa (гр. Καθαρεύουσα [katha’revusa]), kojim se želelo vratiti grčki na klasičan oblik. Ovaj oblik je bio prisutan u zvaničnim dokumentima i u štampanom obliku, a kao zvanični je prihvaćen tek 1976 god kada su ga nazvali i kao dimotiki jezik (гр. Δημοτική [Dhimoti’ki]). Mnoge grčke reči su ipak ostale neizmenjene i tokom vekova ušle su i u strukturu drugih jezika. Primeri ovakvih reči su: astronomija, demokratija, antropologija, teatar itd. Danas, grčki jezik se piše alfabetom koji se sastoji od 24 slova. Grčki jezik govori oko dvanaest miliona stanovnika, i kao takav jezik, zauzima 63. mesto na svetu. Grčki, kao i mnogi stariji Indo-evropski jezici je vrlo ‘izmenjiv’ jezik, odnosno, imenice se menjaju u pet padeža (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ i vokativ) tri gramatička roda (muški, ženski i srednji rod), tri gramatička broja (jednina, dvojina ili dual i množina). Glagoli imaju četiri gramatička stanja, tri glagolska odnosa (pasiv, aktiv, subjektiv), kao i tri gramatička broja. Službeni je jezik u Grčkoj, na Kipru, u Evropskoj uniji. Kao manjinski jezik priznat je u: Albaniji, Jermeniji, Italiji, Rumuniji, Ukrajini.

Prevodilac za grčki jezik – Usluge naših prevodilaca za grčki jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na grčki jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa grčkog na srpski jezikprevodilac za grcki jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa grčkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na grčki jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na grčki jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa grčkog na srpski jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa grčkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na grčki jezik
 • Simultano prevođenje
 • Konsekutivno prevođenje
 • Lektura