Prevodilac za bugarski jezik

Prevodilac za bugarski jezik – Bugarski jezik spada u grupu južnoslovenskih jezika i broj govornika koji komuniciraju upotrebljavajući ga blizu sedam miliona ljudi. Broj ljudi kojima je bugarski jezik maternji se procenjuje na oko 6.8 miliona, čiji je najveći deo nastanjen na teritoriji Bugarske, a postoje i manje grupe u Grčkoj, Rumuniji, Turskoj, Ukrajini i Srbiji. Kao manjinski jezik priznat je u Srbiji (opštine Bosilegrad, Dimitrovgrad i Surdulica), Rumuniji (banatski dijalekt), i Makedoniji (regionalno). Reguliše ga Institut za bugarski jezik na Bugarskoj akademiji nauka. Bugarski jezik je najsličniji makedonskom jeziku te se govornici ova dva jezika skoro potpuno razumeju.

Novobugarski književni jezik stvoren je na osnovu severoistočnog dijalekta, kojem po rođenju pripadaju glavni predstavnici bugarske književnosti 19. veka ali na oblikovanje savremenog književnog jezika u znatnoj su meri uticali i zapadni govori. Pravopis, koji se razvijao na osnovu crkvenoslovenske tradicije, bio je više puta reformisan. Naša agencija nudi brze, profesionalne i efikasne usluge prevođenja bugarskog jezika.

Bugarski jezik, naša specijalnost

Bugarski jezik govori 11 miliona ljudi. Bugarski je zvanični jezik u Bugarskoj. Naši prevodioci bugarskog jezika imaju višegodišnje iskustvo u svim vrstama profesionalnih poslovnih prevoda, tako da možete apsolutno biti sigurni u preciznost i kvalitet.

Prevodilac za bugarski jezik – Usluge naših prevodilaca za bugarski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na bugarski jezikPrevodilac za bugarski jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa bugarskog na srpski jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa bugarskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na bugarski jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na bugarski jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa bugarskog na srpski jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa bugarskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na bugarski
 • Simultano prevođenje
 • Konsekutivno prevođenje
 • Lektura