Sudski tumač za slovenački jezik

Slovenački jezik pripada grupi zapadnojužnoslovenskih tj. grupi slovenskih, indoevropskih jezika. Kao i većina slovenskih jezika vodi poreklo od praslovenskog jezika. Staroslovenski jezik je najstariji slovenski književni jezik kao i jedan od najstarijih književnih jezika (pored grčkog i latinskog) od koga se razvijaju ostali jezici iz ove grupe. Ovaj jezik je, kao i najstarija slovenska pismenost uopšteno, nastao u IX veku zaslugom Solunske braće Konstantina Filozofa (u monaštvu Ćirila), i Metodija.

Staroslovenski jezik pripada grupi južnoslovenskih jezika. On je značajan za izučavanje jer je zbog svoje strukture bio bliži praslovenskom jeziku nego ijedan drugi slovenski jezik. Takođe, uticao je i na formiranje mlađih slovenskih književnih jezika. Staroslovenski književni jezik nastao je kao liturgijski jezik i knjige pisane na njemu su bile bogoslužbene. U toj funkciji se, ali u nešto izmenjenom obliku, staroslovenski jezik koristi i danas, i još se naziva i (staro)crkvenoslovenski jezik. Dijalektičkom diferencijacijom slovenskog jezičkog prostora, u staroslovenski jezik ulaze nove osobine iz lokalnih narodnih govora, te se od XI veka formira više redakcija crkvenoslovenskog jezika: srpska, bugarska, ruska, hrvatska, glagoljska, češka, rumunska. Nakon toga dolazi period slabljenja normi crkvenoslovenskog jezika kao i njegovog diferenciranja. Funkcije crkvenoslovenskog jezika vremenom su svedene na liturgijsku upotrebu u pravoslavnoj crkvi. Vremenom i slovenački i makedonski književni jezici nemaju oslonac u crkvenoslovenskoj pismenosti. Jezici onih slovenskih naroda kod kojih je bogoslužni jezik bio latinski, razvili su se uglavnom bez kontakta sa crkvenoslovenskom pismenošću, a kod Slovenaca taj kontakt je bio rano prekinut.

Prvi dokument na slovenačkom jeziku je napisan  na latinici oko 1000.godine i to su bili pisani spomenici tipičnih slovenskih jezičkih crta (Brižinski spomenici). Na njihovom se temelju nije razvila nikakva srednjovekovna slovenska pismenost tako da tek od 16 veka i vremena reformacije možemo pričati o izgradnji slovenačkog književnog jezika. On je izgrađen većim delom na donjokranskim i manjim delom na gornjokranskim govorima. Njegov je začetnik Primož Trubar koji je 1550. napisao  “Katekizam” i “Abecedarij”, 1557. – 1560. preveo “Novi zavet”  pa 1564. izdao slovenski crkveni red “Cerkovna ordninga”. Prvu slovensku gramatiku  “Arcticae horulae”  1584. godine je napisao Adam Bohorič, a prvi rečnik (nemačko-latinsko-slovensko-italijanski) 1592. godine je napisao Jeronim Megiser. Krajem 18.veka ponovno se pojavljuju pokušaji utemeljenja slovenskoga književnog jezika. Između 18 i 19.veka. prevedena je na slovenski katolička Biblija, a 1768.godine pojavljuje se i “Kranjska gramatika” (Crainerischen Grammatik) Marka Pohlina. Jezična je norma definitivno uspostavljena tek u četrdesetim godinama 19. veka nakon dugotrajnih rasprava.

Kraj stvaranja slovenskog jezika u 19 veku nastao je pojavom slovensko-nemačkog rečnika Maksa Pleteršeka (1894./1895.) i pravopisom Frana Levca (1899.). Individualan razvoj kulture i jezika Slovenaca počinje proglašenjem nezavisnosti 1991 godine.

Danas je slovenski standardni jezik stabilan, dobro opisan i istražen. Među velikim brojem dela koji su izdati i bitni za slovenačku istoriju su: “Slovar slovenskega knjižnega jezika” (1970. – 1991.) Slovenske akademije znanosti i umetnosti, zatim “Etimološki slovar slovenskega jezika” France Bezlaja, i (1976. – 1995.)  poslednji “Slovenski pravopis” iz 2001.

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za slovenački jezik:

  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na slovenački sa overomsudski tumač za slovenački jezik
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovenačkog na srpski sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovenačkog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na slovenački sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na slovenački sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovenačkog  na srpski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovenačkog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na slovenački sa overom
  • Usmeno tumačenje