Sudski tumač za portugalski jezik

Portugalski jezik pripada grupi romanskih indoevropskih jezika. On je počeo da se razvija i širi svetom u 15. i 16. veku, u doba kada je Portugal stvarao prvu i najdugovečniju evropsku kolonijalnu i trgovinsku imperiju koja se protezala od Brazila – u Južnoj Americi, do Kine, i Japana. Kao rezultat te ekspanzije portugalski je danas zvanični jezik u osam zemalja. Postoji još oko dvadeset kreolskih jezika koji su se razvili iz portugalskog. Postoje dve glavne varijante portugalskog jezika:

 • dominantni, brazilski portugalski (português brasileiro na port., Brazilian Portuguese na engl., brésilien na franc.), kojim se služi oko 80 % svih govornika portugalskog jezika, i
 • evropski ili luzitanski portugalski (português lusitano ili português europeu na port., Continental Portuguese na engl.) koji je službeni jezik u Portugalu, afričkim zemljama i u Istočnom Timoru. Brazilski portugalski proučavaju brazilijanisti, a luzitanski portugalski luzitanisti.

Sa preko 200 miliona izvornih govornika, portugalski je šesti na listi najgovorenijih jezika na svetu i drugi najrasprostranjeniji romanski jezik, iza španskog. Najbliži rođak portugalskog je galicijski jezik (regionalni jezik u Španiji). Prema mnogim osobinama portugalski je veoma blizak španskom jeziku ali takođe imaju i znatne razlike u izgovoru.  Portugalcima je moguće da uz vežbu nauče da razumeju španski i da vode osnovnu konverzaciju. U portugalskom jeziku postoji i određen broj reči koje nisu prepoznatljive govornicima drugih bliskih romanskih jezika. Pravopis portugalskog jezika nije u potpunosti fonološki, iako je mnogo manje komplikovan od npr. francuskog ili engleskog pravopisa. Jednim istim grafemom mogu biti predstavljeni različiti glasovi, a to važi i obratno, isti glas, može, u pisanju, biti predstavljen različitim grafemima. Португалски језик је сачувао конјугацију из латинског језика више него други романски језици.

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za portugalski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na portugalski sa overomsudski tumač za portugalski jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa portugalskog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa portugalskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na portugalski  sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na portugalski  sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa portugalskog  na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa portugalskog  na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na portugalski  sa overom
 • Usmeno tumačenje