O NAMA

Vavilon Prevodi je mlada perspektivna agencija koja sarađuje sa timom stručnih ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u prevođenju. To je brzorastuća firma sa sedištem u Beogradu. U prevodilačkoj agenciji Vavilon Prevodi, vaši prevodi nisu samo dokumenti. Za nas, ona predstavljaju poslovne izazove, korake za obostrani napredak u poslovanju. Naša agencija, Vavilon Prevodi, pruža najkvalitetnije i najpovoljnije uslove prevođenja.

Vavilon Prevodi

VAVILON PREVODI – NAŠ CILJ:

Primarni i osnovni cilj prevodilačke agencije Vavilon Prevodi jeste uspostavljanje kolegijalnog odnosa sa klijentima, koji će kumulativno rezultirati obostranim uspehom i zadovoljstvom u poslovanju.

 

VAVILON PREVODI – ŠTA NUDIMO?

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi prilikom poslovanja, svojim klijentima pruža niz različitih uslova neophodnih za uspešnu poslovnu i socijalnu politiku, među kojima su:

 • kolegijalan i visokoprofesionalan stav poslovanja prema fizičkim i pravnim licima.
 • veliki broj kvalitetnih, profesionalnih i stručnih prevodilaca i sudskih tumača.
 • pristupačne cene za visok kvalitet usluga prevođenja.
 • visok nivo poverenja kod naših klijenata. U našoj agenciji klijenti mogu da budu bezbrižni u pogledu brzine, preciznosti i tačnosti prevođenja dokumentacije.
 • prevodilačko savetovanje klijentima oko postupaka prevođenja kako bi se njegova problematika smanjila na najniži nivo, i omogućila klijentima više slobodnog vremena i sigurnost oko slanja dokumentacije.

VAVILON PREVODI – NAŠ TIM:

Prevodilačku agenciju Vavilon Prevodi sačinjava profesionalni tim, koji se sastoji od više od 50 sudskih prevodilaca, profesora, lektora i lingvista, koji su  tu za vas, bilo da želite da prevedete stranu, ugovor, uputstvo i
li prezentaciju lične ili poslovne prirode.

Vavilon Prevodi Beograd

Klasifikacija naših zaposlenih izvršena je na osnovu obrazovanja, profesionalnog iskustva, stručnosti i sposobnosti prevodilaca tj. Tumača. Svi članovi našeg tima imaju fakultetske diplome jezika sa kog /i na koji prevode. Pored dugogodišnjeg sticanja znanja u različitim oblastima i stručnostima, vrsnog tumača /prevodioca odlikuje i visoka svest i poznavanje svih mana i vrlina prevodilačke profesije kao i sposobnost snalaženja prilikom prevođenja specifičnih i uskostručnih  tipova dokumenata.

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi ima svoje tumače i prevodioce, koji, pored svih kriterijuma koje ispunjavaju, dobro poznaju karakteristike zemlje – jezika sa kog/na koji prevode. Dobro su upoznati i sa naukom, kulturom i politikom zemalja, i ne retko su i sami  godinama boravili u različitim zemljama.

Kriterijumi za odabir naših prevodioca/tumača su:

 • Stepen obrazovanja sudskog tumača i prevodioca.
 • Radno iskustvo u okviru privatnog ili institucionalnog poslovanja.
 • Visok nivo kvaliteta prilikom procesa prevođenja.
 • Profesionalni odnos prema poslovima i klijentima.
 • Prilagodljivost zahtevima klijenata koja treba da je ekvivalentna tačnosti prevoda.
 • Profesionalni odnos, snalaženje i znanje prilikom rada sa problematičnom terminologijom iz naučnih/tehničkih ili stručnih oblasti.
 • Odgovornost prema procesu prevođenja i klijentu.
 • Odgovornost i poštovanje rokova.

Tumačima i prevodiocima iz prevodilačke agencije Vavilon Prevodi mnogo puta bilo je povereno poslovanje (pismeno i usmeno prevođenje) od strane različitih državnih i stranih institucija, firmi i delegacija. Ispunjavajući njihove najviše kriterijume, možemo da se pohvalimo da smo ostvarili, kako mnoštvo kvalitetnih poslova, tako i da smo stekli mnogo prijatelja, i da na obostrano zadovoljstvo nastavljamo uspešno da radimo sa istim. Zahvaljujuću našim sudskim tumačima i prevodiocima, prevodilačka agencija Vavilon Prevodi postepeno je prerasla u ustanovu od visokog poverenja kako za naše stare prijatelje, tako i za nove.

Na vaše upite odgovaramo u najkraćem mogućem roku, jer mi poštujemo vaše vreme.

Vavilonska kula / legenda

Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_editedVavilon je bilo mesto gde je, po Bibliji, nastalo mnoštvo jezika – naš Vavilon će vam pomoći da uspostavite komunikaciju među svim tim jezicima, naš Vavilon je mesto gde će pometnja prestati.

Sa sr.wikipedia.org

Prema 11. poglavlju Knjige postojanja, vavilonska kula je bio toranj koji su sagradili ljudi, Nojevi potomci, ujedinjeni u nameri da dosegnu nebesa. Bog se razljutio zbog ljudske oholosti i zanemarivanja vere, te je srušio toranj i izazvao haos time što su graditelji počeli govoriti različitim jezicima. Nakon toga su se ljudi razišli i naselili različite krajeve sveta, a kupu ostavili razorenu. Ovom pričom Biblija je nastojala da objasni raznolikost jezika i rasa.

“Sva je zemlja imala jedan jezik i reči iste. Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Snearu, i tu se nastane. Jedan drugom reče: Hajdemo praviti opeke te ih u vatri pečemo! Opeke im bile mesto kamena, a Paklina im služila za malter. Onda rekoše: Hajde da sazidamo grad i kulu s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji! Gospod se spusti da vidi grad i kulu, što su ga gradili sinovi čovečji. Gospod reče: Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti. Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome jezik ne razume. Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Gospod pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih Gospod po svoj zemlji.”

Sa www.biblegateway.com

Genesis 11:1-9

King James Version (KJV)

1 And the whole earth was of one language, and of one speech.

2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.

3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.

4 And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.

5 And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded.

6 And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.

7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another’s speech.

8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.

9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.