Prevodioci – U prevodilačkoj agenciji Vavilon Prevodi, proces prevođenja je jedna od tri aktivnosti kojima se bavimo kako bismo našim dragim klijentima izašli u susret (pored prevođenja sa overom sudskih prevodioca i lekturisanja). Prema zakonu naše poslovne politike , prevodilačka agencija Vavilon Prevodi pruža usluge prevođenja kako fizičkim tako i pravnim licima, bilo da je u pitanju opšta ili uskostručna dokumentacija. Prevodilačka agencija Vavilon prevodi je okružena timom vrsnih prevodilaca koji podjednako profesionalno vole da prevode sve tipove dokumenata. Odabir naših zaposlenih vrši se na osnovu nivoa obrazovanja, profesionalnog iskustva, stručnosti i sposobnosti prevodioca tj. tumača. Svi članovi našeg tima imaju fakultetske diplome jezika sa kog /i na koji prevode. Pored dugogodišnjeg sticanja znanja u različitim stručnostima, kvalitetnog prevodioca odlikuje i visoka samosvest i poznavanje mana i vrlina prevodilačke profesije kao i sposobnost snalaženja prilikom prevođenja specifičnih tj. uskostručnih tipova dokumenata.

Šta je prevođenje?

Prevođenje u najširem smislu označava prenos smislenog sadržaja iz jednog izražajnog sredstva u drugo, a u tu svrhu se koriste prevodioci, tumači, kodeks paralelnih simbola, posebne mašine ili programi. Uopšteno, prevođenje je pretakanje reči i teksta iz jednog jezika u drugi. Prevedeni tekst se naziva prevod. Sam proces prevođenja je intelektualno veoma zahtevan posao koji od prevodioca zahteva mnogo koncetracije i dosta stručnog znanja iz oblasti koja se prevodi. Procesu prevođenja prethodi upoznavanje sa materijom i relevantnom literaturom. Kod prevođenja se razlikuje doslovno prevođenje – gde se nastoji zadržati što je moguće više formalne strukture originalnog teksta. Slobodno prevođenje je ono u kome se nastoji zadržati “duh” izvornika.

Brzo i Povoljno. Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

TNačini procesa prevođenja su:

a) Pismeno prevođenje podrazumeva prevod fizičkih dokumenata (u štampanoj ili elektronskoj formi). U oba slučaja, prevodilac najčešće dobija materijal u elektronskoj formi te ga na svom računaru obrađuje .Pored online prevodioca postoje i agencije koje automatski vrše profesionalne prevode, kao što je i naša prevodilačka agencija Vavilon Prevodi.

b) Usmeno prevođenje (tumačenje) se deli na simultano i konsekutivno prevođenje.

Simultano prevođenje predstavlja složen proces tokom kojeg se paralelno odvija nekoliko različitih aktivnosti (slušanje – analiza sadržaja – anticipiranje onoga što još nije izrečeno – prevod na ciljni jezik – govor). Simultano prevođenje zahteva visoku koncentraciju prevodioca. Za dugotrajno celodnevno prevođenje sa jednog stranog jezika, neophodno je angažovati dva simultana prevodioca koji mogu međusobno da se smenjuju tokom ra
da, i na taj način održavaju koncetraciju na višem nivou.

Konsekutivno prevođenje podrazumeva prevođenje bez korišćenja uređaja (tehnike) za simultano prevođenje, tj. kada izlagač; završi izlaganje u celosti ili prevođenje u kratkim odlomcima (kod zahtevnih tema). Kod prevođenja dužih odlomaka, koristi se posebna tehnika beleški kao podrška pamćenju. S obzirom da zahteva veći utrošak vremena, pomenuta tehnika prevođenja više odgovara prevođenju sa okruglih stolova, u okviru manjih radnih grupa i sl.

Zakazivanje usmenih prevoda:

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi teži da zakazivanje usmenih prevoda dogovori minimum nedelju dana pre procesa prevođenja kao i da je pored uslova karakteristika i ostalih informacija o događaju, neophodno i priložiti i dokumentaciju vezanu za tematiku razgovora prilikom procesa prevođenja.