Sudski tumači za ostale jezike

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi ima sudske tumače /prevodioce za sledeće jezike:

 • Sudski tumač / prevodilac za engleski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za nemački jeziksudski tumač
 • Sudski tumač /prevodilac za španski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za francuski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za grčki jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za slovenački jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za bugarski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za makedonski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za mađarski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za rumunski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za portugalski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za italijanski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za hrvatski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za ruski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za slovački jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za češki jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za švedski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za poljski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za turski jezik
 • Sudski tumač / prevodilac za holandski jezik

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za grčki jezik:sudski tumač

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na grčki sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa grčkog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa grčkog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na grčki sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na grčki sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa grčkog  na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa grčkog  na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na grčki sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za slovenački jezik:sudski tumač

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na slovenački sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovenačkog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovenačkog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na slovenački sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na slovenački sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovenačkog  na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovenačkog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na slovenački sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za makedonski jezik:sudski tumač

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na makedonski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa makedonskog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa makedonskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na makedonski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na makedonski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa makedonskog na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa makedonskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na makedonski sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za mađarski jezik:sudski tumač

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na mađarski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa mađarskog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa mađarskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na mađarski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na mađarski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa mađarskog  na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa mađarskog  na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na mađarski sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za rumunski jezik:sudski tumač

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na rumunski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa rumunskog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa rumunskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na rumunski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na rumunski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa rumunskog  na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa rumunskog  na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na rumunski sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za portugalski jezik:sudski tumač

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na portugalski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa portugalskog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa portugalskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na portugalski  sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na portugalski  sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa portugalskog  na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa portugalskog  na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na portugalski  sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za hrvatski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na hrvatski sa overomsudski tumač
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa hrvatskog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa hrvatskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na hrvatski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na hrvatski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa hrvatskog  na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa hrvatskog  na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na hrvatski sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za slovački jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na slovački sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovačkog na srpski sa overomsudski tumač
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovačkog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na slovački sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na slovački sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovačkog  na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovačkog  na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na slovački sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za češki jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na češki sa overomsudski tumač
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa češkog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa češkog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na češki sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na češki sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa češkog  na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa češkog  na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na češki sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za švedski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na švedski sa overomsudski tumač
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa švedskog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa švedskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na švedski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na švedski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa švedskog  na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa švedskog  na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na švedski sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za poljski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na poljski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa poljskog na srpski sa overomsudski tumač
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa poljskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na poljski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na poljski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa poljskog na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa poljskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na poljski sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za turski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na turski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa turskog na srpski sa overomsudski tumač
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa turskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na turski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na turski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa turskog na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa turskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na turski sa overom
 • Usmeno tumačenje

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za holandski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na holandski sa overomsudski tumač
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa holandskog na srpski sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa holandskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na holandski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na holandski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa holandskog na srpski sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa holandskog na drugi strani jezik sa overom
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na holandski sa overom
 • Usmeno tumačenje