Prevodioci za ostale jezike

 • Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi ima prevodioce za sledeće jezike:
  • Prevodilac za engleski jezik
  • Prevodilac za nemački jezikPrevodioci za ostale jezike
  • Prevodilac za španski jezik
  • Prevodilac za francuski jezik
  • Prevodilac za grčki jezik
  • Prevodilac za slovenački jezik
  • Prevodilac za bugarski jezik
  • Prevodilac za makedonski jezik
  • Prevodilac za mađarski jezik
  • Prevodilac za rumunski jezik
  • Prevodilac za portugalski jezik
  • Prevodilac za italijanski jezik
  • Prevodilac za hrvatski jezik
  • Prevodilac za ruski jezik
  • Prevodilac za slovački jezik
  • Prevodilac za češki jezik
  • Prevodilac za švedski jezik
  • Prevodilac za poljski jezik
  • Prevodilac za turski jezik
  • Prevodilac za holandski jezik

Usluge naših prevodilaca za grčki jezik:Prevođenje

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na grčki
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa grčkog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa grčkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na grčki
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na grčki
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa grčkog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa grčkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na grčki
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za slovenački jezik:Prevođenje

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na slovenački
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovenačkog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovenačkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na slovenački
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na slovenački
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovenačkog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovenačkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na slovenački
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za bugarski jezik:Prevođenje

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na bugarski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa bugarskog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa bugarskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na bugarski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na bugarski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa bugarskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa bugarskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na bugarski
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za makedonski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na makedonskiPrevođenje
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa makedonskog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa makedonskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na makedonski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na makedonski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa makedonskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa makedonskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na makedonski
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za mađarski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na mađarski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa mađarskog na srpskiPrevođenje
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa mađarskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na mađarski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na mađarski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa mađarskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa mađarskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na mađarski
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za rumunski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na rumunskiPrevođenje
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa rumunskog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa rumunskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na rumunski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na rumunski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa rumunskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa rumunskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na rumunski
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za portugalski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na portugalski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa portugalskog na srpskiPrevođenje
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa portugalskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na portugalski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na portugalski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa portugalskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa portugalskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na portugalski
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za hrvatski jezik:Prevođenje

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na hrvatski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa hrvatskog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa hrvatskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na hrvatski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na hrvatski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa hrvatskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa hrvatskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na hrvatski
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za slovački jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na slovačkiPrevođenje
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovačkog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovačkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na slovački
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na slovački
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovačkog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovačkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na slovački
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za češki jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na češkiPrevođenje
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa češkog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa češkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na češki
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na češki
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa češkog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa češkog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na češki
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za švedski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na švedskiPrevođenje
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa švedskog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa švedskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na švedski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na švedski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa švedskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa švedskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na švedski
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za poljski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na poljskiPrevođenje
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa poljskog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa poljskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na poljski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na poljski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa poljskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa poljskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na poljski
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za turski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na turskiPrevođenje
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa turskog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa turskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na turski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na turski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa turskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa turskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na turski
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura

Usluge naših prevodilaca za holandski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na holandskiPrevođenje
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa holandskog na srpski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa holandskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na holandski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na holandski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa holandskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa holandskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na holandski
 • Usmeno prevođenje – simultano
 • Usmeno prevođenje – konsekutivno
 • Lektura