Sudski tumač i prevodilačke usluge – Vavilon Prevodi

Prevodilačke usluge agencije “Vavilon Prevodi” su prevođenje sa overom sudskih tumača, pismeno prevođenje standardne i uskostručne dokumentacije, usmeno tj. simultano i konsekutivno prevođenje, kao i lektura.

Usluge prevodilačke agencije Vavilon Prevodi: pismeno prevođenje lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za fizička lica za koje nije potreban sudski tumač; pismeno prevođenje lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za fizička lica sa overom sudskog tumača; pismeno prevođenje lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za pravna lica bez overe sudskog tumača; pismeno prevođenje lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za pravna lica sa overom sudskog tumača;usmeno prevođenje (simultano i konsekutivno), i usmeno tumačenje.