KLIJENTI

Prevodilačka agencija i sudski tumač “Vavilon Prevodi” pruža najkvalitetnije i najpovoljnije uslove prevođenja. U našoj agenciji, vaši dokumenti nisu samo papiri, ona za nas predstavljaju poslovne izazove, korake za obostrani napredak u poslovanju.

Prevodilačka agencija i sudski tumac

Prevodilačka agencija i sudski tumač “Vavilon Prevodi”

KLIJENTI

 

Prevodilačka agencija za Fizička lica

Prevodilačka agencija “Vavilon Prevodi” svojim klijentima pruža opšte i optimalne uslove prevođenja sa i bez overe sudskog tumača, usmenog tumačenja i prevođenja i lektorisanja.

Na vaše upite odgovaramo u najkraćem mogućem roku, jer mi poštujemo vaše vreme.

Postupci prevođenja za fizička lica su:

 • Dostava dokumentacije.

Usluge prevođenja u našoj agenciji klijent može naručiti dostavom dokumenata na sledeće načine:

 1. a)     lično (U slučaju prevoda dokumenata sa overom sudskog prevodioca, klijent treba da donese u agenciju originalni dokument (uverenje, potvrde, izvodi…) ili overenu kopiju (diplome, lične karte, pasoši, zdravstvene knjižice, radne knjižice, indeksi, rešenja… ) kako bi agencija uredno uvezala i pripremila dokumenta u okvirima zakonskih regularnosti.
 2. b)     u elektronskoj formi (U slučaju prevoda dokumentacije sa i bez overe sudskog prevodioca, klijent može dostaviti dokumenta i putem mail-a).
 3. c)      Putem faksa na broj: 011/4095-112
 • Dogovor oko uslova prevođenja

Prilikom naručivanja prevoda u prevodilačkoj agenciji Vavilon Prevodi, klijent i agencija se dogovaraju oko uslova i karakteristika procesa prevođenja (način, tehnika, rok…). Prilikom dogovora klijent dobija potvrdu o dogovorenim uslovima, kako bi se izbegli svi mogući nesporazumi i ostvario prijatan proces rada. Na osnovu dogovora, prevodilačka agencija Vavilon Prevodi želi da izađe u susret potrebama i željama klijenata.

 • Plaćanje usluga

Plaćanje naručenih usluga vrši se u poslovnim prostorijama prevodilačke agencije Vavilon Prevodi u gotovini, uplatom preko uplatnice ili preko poslovnog računa same agencije.

informacije o brojevima računa možete dobiti kontaktiranjem naše agencije.

 • Odgovornost i poverljivost informacija

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi dužna je da prilikom prevođenja, sve informacije iz dokumentacije smatra poverljivim i da ih čuva u tajnosti. Agencija je dužna da uvid u informacije dozvoli samo tumačima ili prevodiocima koji rade na pomenutom dokumentu.

Napomena:

U slučaju da klijent otkaže posao, tu informaciju mora poslati u elektronskoj formi najkasnije 1 h nakon ugovaranja posla. Posao je otkazan onog trenutka kada pravno lice stupi u kontakt sa zaposlenima u agenciji koji rade na njegovom dokumentu. Ukoliko klijent otkaže posao nakon isteka roka od 2h, dužan je da izmiri moguću štetu nastalu započetim prevođenjem materijala do tada.

U slučaju reklamacije na prevod, prevodilačka agencija Vavilon Prevodi izlazi u susret tako što klijentu ispravlja dokument u najkraćem roku i bez novčane nadoknade. Klijent ima pravo da uruči reklamaciju 5 dana nakon što mu je vraćen završeni dokument. Ukoliko priloži reklamaciju nakon 5 dana, reklamacije će se naplaćivati kao nov dokument na osnovu zvaničnog cenovnika prevodilačke agencije Vavilon Prevodi. Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi postoji da udovolji našim klijentima i da podigne stepen uspeha u poslovanju na viši nivo.

Način isporuke prevoda sa overom agencije Vavilon Prevodi obuhvata lično preuzimanje ili dostavu kurirskom službom. Lično preuzimanje se obavlja u kancelariji agencije radnim danima (9 – 17 h). Dostava kurirskom službom vrši se preko firme Post Express. U slučaju hitnih zahteva za prevod, u skladu sa dogovorom, radimo i za vikend. Prilikom donošenja dokumentacije za zvanične prevode neophodno je doneti original na uvid i overenu kopiju dokumenta.

 

Prevodilačka agencija za pravna lica

 

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi svojim klijentima pruža opšte i optimalne uslove prevođenja sa i bez overe sudskog tumača, usmenog tumačenja i prevođenja, i lekturisanja.

Na vaše upite odgovaramo u najkraćem mogućem roku, jer mi poštujemo vaše vreme.

Postupci prevođenja za pravna lica su:

 • Dostava dokumentacije.

Usluge prevođenja u našoj agenciji, pravno lice može naručiti dostavom dokumenata na sledeće načine:

 1. a)     lično (U slučaju prevoda sa srpskog na strani jezik klijent treba da donese u agenciju originalni dokument (uverenje, potvrdu, izvod…) ili overenu kopiju (diplome, lične karte, pasoša, zdravstvene knjižice, radne knjižice, indeksa, rešenja… ) kako bi agencija uredno uvezala i pripremila dokumenta u okvirima zakonskih regularnosti.
 2. b)     u elektronskoj formi ( U slučaju prevoda dokumentacije sa stranog na srpski jezik, klijent može dostaviti dokumenta i putem mail-a).
 3. c)       Putem faksa 011/4095-112
 • Ponuda i dogovor oko uslova prevođenja

Najduže nakon 2h prevodilačka agencija Vavilon Prevodi dužna je da odgovori na poslatu ponudu pravnog lica. U okviru ponude prevodilačka agencija dogovara uslove izvršavanja posla kao što su: obim i cena dokumentacije, rok, plaćanje itd. Kada se prevod potvrdi, još jedanput se provere dogovoreni uslovi kako bi se izbegla bilo kakva neusklađenost, i kako bi se posao što tačnije odradio. Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi neće biti u mogućnosti da ispoštuje neki od dogovorenih uslova (dostava, rok) samo u slučaju nastajanja nepredviđenih uslova (okolnosti) kao što su: vanredno stanje, vremenske nepogode, bolest, prekid električne energije.., i tada je prevodilačka agencija dužna da obavesti klijenta čim nastanu takve okolnosti, što je izuzetno retko.

 • Plaćanje usluga

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi usluge prevođenja pravnih lica naplaćuje preko računa agencije. Plaćanje se vrši unapred (1/2 avansno) po predračunu.

 • Odgovornost i poverljivost informacija

Nakon dogovorenog posla, između prevodilačke agencije Vavilon Prevodi i klijenta može se potpisati ugovor o poverljivosti koji obavezuje naše tumače i prevodioce, kao i agenciju, da čuvaju sve informacije iz prevoda.

Napomena:

U slučaju da klijent otkaže posao, tu informaciju mora poslati u elektronskoj formi najkasnije 2 h nakon ugovaranja posla. Posao je otkazan onog trenutka kada pravno lice stupi u kontakt sa prevodiocem/tumačem koji radi na njegovom dokumentu. Ukoliko klijent otkaže posao nakon isteka roka od 2h, dužan je da izmiri moguću štetu nastalu započetim prevođenjem materijala do tada.

U slučaju reklamacije na prevod, prevodilacka agencija Vavilon Prevodi izlazi u susret tako što klijentu ispravlja dokument u najkraćem roku i bez novčane nadoknade. Klijent ima pravo da uruči reklamaciju 5 dana nakon što mu je vraćen završeni dokument. Ukoliko priloži reklamaciju nakon 5 dana, reklamacije će se naplaćivati kao nov dokument na osnovu zvaničnog cenovnika prevodilačke agencija Vavilon Prevodi. Prevodilacka agencija Vavilon Prevodi nije odgovorna za greške u prevodu koje se nalaze i u originalnom dokumentu.

Način isporuke prevoda sa overom agencije Vavilon Prevodi obuhvata lično preuzimanje ili dostavu kurirskom službom. Lično preuzimanje obavlja se u kancelariji agencije radnim danima (9 – 17 h). Dostava kurirskom službom se vrši preko firme Post Express. U slučaju hitnih zahteva za prevod, u skladu sa dogovorom, radimo i za vikend. Prilikom donošenja dokumentacije za zvanične prevode neophodno je doneti original na uvid i overenu kopiju dokumenta.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se na ovde!