Prevodilac za mađarski jezik

Prevodilac za mađarski jezik (Vavilon prevodi) – Mađarski jezik je službeni jezik Republike Mađarske, jedan od šest službenih jezika Vojvodine, kao i u delovima Rumunije i Republike Slovenije. Mađarski jezik se gleda kroz dva razdoblja – ugro-mađarski i pramađarski period. Još oko 1000.godine Mađari su preuzeli hrišćanstvo i stvorili državu, koja je od svog nastanka pretrpela različite uticaje i reforme. Jedan od događaja koji je imao uticaj na jezik jeste doba nakon Mohačke bitke. Broj ljudi koji komuniciraju na mađarskom jeziku je oko 15 miliona ljudi s toga on zauzima 57. mesto na listi svetskih jezika. Izrazito je kompleksan jezik za učenje, ima veliki broj padeža, specifične oblike imenice. Ubraja se u aglutinativne jezike. U mađarskom školstvu se ni ne koriste padeži već drugi sistemi analize jezika. Takođe, Mađarski ima puno zajedničkih reči sa srpskim jezikom, a mnoge reči su oba jezika preuzela iz turskog i nemačkog jezika.

Nakon što su latinski i nemački dugo bili službeni jezici ovog naroda, od 1820.godine uveden je i mađarski kao službeni jezik. Usled stvaranja Austro-Ugarskog carstva i pada Mađarske pod njihovu vlast, stvorili su se uslovi za širenje naroda i jezika. Mađarski je jedan od najkomplikovanijih jezika za učenje, jer je gramatika vrlo složena, a jedna imenica može da ima i preko 200 oblika.

Mađarski je službeni jezik države Mađarske, Jedan je od šest službenih jezika Autonomne Pokrajine Vojvodine (Srbija), Begova (Ukrajina), i Evropske unije. Kao manjinski jezik je priznat u Vojvodini (Srbija), Slovačkoj, Sloveniji, Austriji, i Rumuniji. Pored toga, mađarski se govori i u Ukrajini i Hrvatskoj. Reguliše ga Mađarska akademija nauka.  Pismo je latinica (mađarski alfabet).

Prevodilac za mađarski jezik – Usluge naših prevodilaca za mađarski jezik:

 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na mađarski
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa mađarskog na srpskiPrevodilac za mađarski jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa mađarskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na mađarski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na mađarski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa mađarskog na srpski
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa mađarskog na drugi strani jezik
 • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na mađarski
 • Simultano prevođenje
 • Konsekutivno prevođenje
 • Lektura