Intermag trading d.o.o.

Dobar dan ,

Mogu sa zadovoljstvom da vam saopštim da smo zadovoljni brzinom i kvalitetom vaših prevodilačkih

usluga . Zadovoljni smo i sa saradnjom po pitanju izbora najadekvatnijih izraza ,obzirom da prevodi

tehničke struke ne mogu da se vrše doslovce ,nego treba da izražavaju stvarnu funkciju izraza, bilo reči

il rečenice, koja se prevodi.I sam sam kao student prevodio stručno-tehničku literaturu sa nemačkog,

engleskog i italijanskog jezika i znam da prevođenje takvih tekstova nije jednostavno.

Srdačan pozdrav

Zdenko Borota, direktor