Enera d.o.o.

ENERA d.o.o. je u nekoliko navrata koristila prevodilačke usluge Vavilon Prevodi d.o.o. i ovom porukom

želimo da izrazimo naše zadovoljstvo kvalitetom pruženih usluga, posebno brzinom reagovanja na naše

upite, brzinom pripreme prevoda i kvalitetom prevođenja.

U nadi da ćemo i ubuduće uspešno sarađivati,

Srdačno vas pozdravljamo,

Oktavijan ŠOŠDEAN

Direktor

ENERA d.o.o.