Enera d.o.o.

Enera d.o.o.

ENERA d.o.o. je u nekoliko navrata koristila prevodilačke usluge Vavilon Prevodi d.o.o. i ovom porukom

želimo da izrazimo naše zadovoljstvo kvalitetom pruženih usluga, posebno brzinom reagovanja na naše

upite, brzinom pripreme prevoda i kvalitetom prevođenja.

U nadi da ćemo i ubuduće uspešno sarađivati,

Srdačno vas pozdravljamo,

Oktavijan ŠOŠDEAN

Direktor

ENERA d.o.o.

Intermag trading d.o.o.

Intermag trading d.o.o.

Dobar dan ,

Mogu sa zadovoljstvom da vam saopštim da smo zadovoljni brzinom i kvalitetom vaših prevodilačkih

usluga . Zadovoljni smo i sa saradnjom po pitanju izbora najadekvatnijih izraza ,obzirom da prevodi

tehničke struke ne mogu da se vrše doslovce ,nego treba da izražavaju stvarnu funkciju izraza, bilo reči

il rečenice, koja se prevodi.I sam sam kao student prevodio stručno-tehničku literaturu sa nemačkog,

engleskog i italijanskog jezika i znam da prevođenje takvih tekstova nije jednostavno.

Srdačan pozdrav

Zdenko Borota, direktor

Dewaco d.o.o.

Dewaco d.o.o.

Poštovani,

Zadovoljni smo kvalitetom usluge prevođenja, rokovima za izradu prevoda kao

i profesinalnom komunikacijom sa klijentima.

Srdačan pozdrav,

Dušica Ristanović

Rukovodilac odeljenja dispozicije