Enera d.o.o.

ENERA d.o.o. je u nekoliko navrata koristila prevodilačke usluge Vavilon Prevodi d.o.o. i ovom porukom želimo da izrazimo naše zadovoljstvo kvalitetom pruženih usluga, posebno brzinom reagovanja na naše upite, brzinom pripreme prevoda i kvalitetom prevođenja. U nadi da ćemo i ubuduće uspešno sarađivati, Srdačno vas pozdravljamo, Oktavijan ŠOŠDEAN Direktor ENERA d.o.o.
More

Intermag trading d.o.o.

Dobar dan , Mogu sa zadovoljstvom da vam saopštim da smo zadovoljni brzinom i kvalitetom vaših prevodilačkih usluga . Zadovoljni smo i sa saradnjom po pitanju izbora najadekvatnijih izraza ,obzirom da prevodi tehničke struke ne mogu da se vrše doslovce ,nego treba da izražavaju stvarnu funkciju izraza, bilo reči il rečenice, koja se prevodi.I sam sam kao student prevodio stručno-tehničku literaturu sa nemačkog, engleskog i italijanskog jezika i znam da prevođenje takvih tekstova n...
More

Sudski tumač i prevodilačke usluge – Vavilon Prevodi

Prevodilačke usluge
Prevodilačke usluge agencije "Vavilon Prevodi" su prevođenje sa overom sudskih tumača, pismeno prevođenje standardne i uskostručne dokumentacije, usmeno tj. simultano i konsekutivno prevođenje, kao i lektura. Usluge prevodilačke agencije Vavilon Prevodi: pismeno prevođenje lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za fizička lica za koje nije potreban sudski tumač; pismeno prevođenje lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za fizička lica sa ove...
More